Kontakt

Ärenden till styrelsen kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte, de ska lämnas in skriftligen senast tre arbetsdagar innan mötet. Meddelandena lämnas i föreningens postlåda uppe på förrådsväggen (12A) alternativt skicka via e-mail till ronnbarsmalen1@gmail.com.

Styrelsen

Ordförande                        Annelie Abrahamsson
Kassör                                   Jesper Hedlund
Ledamot                              Jonas Sjöberg
Suppleant                           Brhan Gerinichiel