Kontakt

Ärenden till styrelsen kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte, de ska lämnas in skriftligen senast tre arbetsdagar innan mötet. Meddelandena lämnas i föreningens postlåda uppe på förrådsväggen (12A) alternativt skicka via e-mail till styrelsen@ronnbarsmalen1.se. Styrelsemöten hålls var fjärde vecka.

Styrelsen

Ordförande                        Anne-Li Abrahamsson
Vice Ordförande            Mattias Bergkvist
Kassör                                   Kim Lindberg
Sekreterare                       Christian Andersson
Ledamot                               Bo Lindstrand
Suppleant                            Susanne Åberg