Kontakt

Ärenden till styrelsen kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte, de ska lämnas in skriftligen senast tre arbetsdagar innan mötet. Meddelandena lämnas i föreningens postlåda uppe på förrådsväggen (12A) alternativt skicka via e-mail till styrelsen@ronnbarsmalen1.se. Styrelsemöten hålls var fjärde vecka.

Styrelsen

Ordförande                        Annelie Abrahamsson
Kassör                                   Ali Al Jawahery
Sekreterare                       Guillermo Hechim
Ledamot                               Susanne Åberg
Suppleant                            Elin Gustafsson