För felanmälan kontakta styrelsen på ronnbarsmalen1@gmail.com eller vår vaktmästare Bo Lindstrand, 070 – 785 88 27.

Vid akuta problem t.ex. vid vattenläcka kontakta i första hand vaktmästaren eller ordförande, om det inte går att nå någon av dem kontakta skadejouren på ditt försäkringsbolag.

Rekommenderade företag vid t.ex. renovering och reparation

Rörexpressen: 046 – 18 98 18
För vatten/avlopp relaterade ingrepp rekommenderar vi rörexpressen, då de varit här många gånger med bra resultat.

Energitjänst: 040 – 15 96 96
För fel på våra värmesystem IVT El-panna och luftvärmepump använder vi Energitjänst.