Protokoll från sommarens årsmöte är nu uppladdat under Dokument. Dessutom finns också årsredovisningen för 2015 under Dokument.