Protokollen från årsmötena 2017 och 2018 kan nu hittas under Dokument.