Årsredovisningen för 2023 ligger nu uppe under Dokument.