Efter önskemål från föreningens medlemmar vill styrelsen förbättra informationen om vårt arbete. Därför kommer vi försöka presentera en kort sammanfattning här efter varje styrelsemöte. Vid senaste styrelsemötet (2015-06-10) behandlades bland annat följande frågor:

  • Enligt protokoll från sotningsväsendet har 17 ventilationsfläktar lagerfel och måste bytas. Sotningsväsendet får i uppdrag att åtgärda detta och då göra upp individuella tider med de berörda hushållen
  • Vi inväntar fortfarande prisförslag för att byta ut planken mellan baksidorna på området.
  • Kommande underhåll som planeras är service på luftvärmepumparna och Grön fri behandling av taken. Styrelsen håller på ta in offerter på detta.
  • Datum för nästa styrelsemöte är 2015-08-19.