Idag hölls konstituerande möte för den nya styrelse som beslutades av årsstämman tidigare i år. Styrelsen består nu av:

Ordförande                      Tobias Olsson
Kassör                              Kim Jansson
Sekreterare                      Henrik Lilljebjörn
Ledamot                           Bo Lindstrand
Ledamot                           Bengt Friberg
Suppleant                         Anette Stéen

Styrelsen kommer att sammanträda tisdagar var tredje vecka med start 2015-10-20.