På styrelsemötet 2015-10-20 diskuterade styrelsen bland annat tre inkomna offerter för byte av garageportar. Styrelsen ansåg att en av offerterna utgjorde det bästa alternativet men beslutade även att låta föreningen bestämma om förslaget är godtagbart på en extrastämma 2015-11-10 (en formell kallelse kommer på sedvanligt sätt att delas ut senast en vecka innan mötet). Dessutom diskuterades vilka regler som ska gälla för byte av ytterdörr, även detta kommer att diskuteras på extrastämman.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2015-11-10 direkt efter extrastämman.

Uppdatering:

Datumet för extrastämman har ändrats till 2015-12-01, en formell kallelse delas ut senast en vecka innan detta datum. Nästa styrelsemöte kommer dock hållas 2015-11-10 som planerat.