Sida 3 av 11

Angående extrastämman

Den förra uppdateringen angående extrastämman kom tyvärr till lite för snabbt. Det har visat sig att möteslokalen var bokad det önskade datumet. Därför kommer extrastämman att hållas 2015-11-30 och inget annat. En formell kallelse delas ut snarast möjligt, senast en vecka innan mötet. Styrelsen ber om ursäkt för att tidigare ha meddelat andra datum.

Behandlat på styrelsemötet 2015-10-20 [Uppdaterat, nytt datum för extrastämma]

På styrelsemötet 2015-10-20 diskuterade styrelsen bland annat tre inkomna offerter för byte av garageportar. Styrelsen ansåg att en av offerterna utgjorde det bästa alternativet men beslutade även att låta föreningen bestämma om förslaget är godtagbart på en extrastämma 2015-11-10 (en formell kallelse kommer på sedvanligt sätt att delas ut senast en vecka innan mötet). Dessutom diskuterades vilka regler som ska gälla för byte av ytterdörr, även detta kommer att diskuteras på extrastämman.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 2015-11-10 direkt efter extrastämman.

Uppdatering:

Datumet för extrastämman har ändrats till 2015-12-01, en formell kallelse delas ut senast en vecka innan detta datum. Nästa styrelsemöte kommer dock hållas 2015-11-10 som planerat.

 

Ny styrelse

Idag hölls konstituerande möte för den nya styrelse som beslutades av årsstämman tidigare i år. Styrelsen består nu av:

Ordförande                      Tobias Olsson
Kassör                              Kim Jansson
Sekreterare                      Henrik Lilljebjörn
Ledamot                           Bo Lindstrand
Ledamot                           Bengt Friberg
Suppleant                         Anette Stéen

Styrelsen kommer att sammanträda tisdagar var tredje vecka med start 2015-10-20.

Uppdatering från styrelsen

Efter önskemål från föreningens medlemmar vill styrelsen förbättra informationen om vårt arbete. Därför kommer vi försöka presentera en kort sammanfattning här efter varje styrelsemöte. Vid senaste styrelsemötet (2015-06-10) behandlades bland annat följande frågor:

  • Enligt protokoll från sotningsväsendet har 17 ventilationsfläktar lagerfel och måste bytas. Sotningsväsendet får i uppdrag att åtgärda detta och då göra upp individuella tider med de berörda hushållen
  • Vi inväntar fortfarande prisförslag för att byta ut planken mellan baksidorna på området.
  • Kommande underhåll som planeras är service på luftvärmepumparna och Grön fri behandling av taken. Styrelsen håller på ta in offerter på detta.
  • Datum för nästa styrelsemöte är 2015-08-19.
« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2021 Rönnbärsmalen 1

Tema av Anders NorenUpp ↑